Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tvätt och rengöring

Skapad 2016-01-18 14:03 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Grundskola 7 Hem- och konsumentkunskap
...

Innehåll

Tvätt och rengöring - varför ska vi arbeta med det?

Synen på tvätt, rengöring och hygien har förändrats genom historien och påverkas av såväl nya kunskaper och hjälpmedel som reklam.

Utifrån perspektivet hållbar utveckling är det viktigt att börja reflektera över hur det sätt vi tvättar på påverkar vårt jordklot och vår miljö. Att minska doseringen av regöringsmedel, välja miljövänliga alternativ eller vädra kläderna istället för att tvätta dom, är exempel på olika sätt att minska påfrestningen på miljön. 

Utifrån perspektivet hälsa är det viktigt att bli medveten om att exempelvis överdosering av tvättmedel och användandet av starkt parfymerade tvättmedel kan orsaka allergiska reaktioner och astma.

Ett syfte med undervisningen är därför att eleverna ska utveckla en medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa och gemensamma resurser, t.ex. naturresurser och ekonomiska resurser.

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Centralt innehåll - det här kommer du att få undervisning om

 

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.

Arbetsbeskrivning

Vi kommer i helklass att gå igenom vad hållbar utveckling står för. Vi kommer se på film, diskutera i smågrupper och helklass och du kommer att få skapa en egen tankekarta.

Därefter kommer du få en praktisk läxa som innebär att du tillsammans med någon av dina vårdnadshavare ska sortera och tvätta en omgång i tvättmaskinen. Du ska dokumentera detta med bilder. Slutligen gör du en presentation i vilken du med hjälp av text och bild kopplar samman dina kunskaper om tvätt med perspektiven hälsa och hållbar utveckling.

Utöver den praktiska tvättläxan kommer du även att få göra ett skriftligt läxförhör. Genom läxförhöret får du möjlighet att visa att du kan reflektera över vad det skulle få för konsekvenser för ditt hushåll och samhället/jorden i stort om du, och många andra människor, struntar i att tvätta på ett miljövänligt sätt (icke hållbar utveckling).

Bedömning


Matriser

Hkk
Aktuellt kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: