Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och decimaltal vt-16

Skapad 2016-01-18 14:46 i Vessigebroskolan Falkenberg
.
Grundskola 4 – 5 Matematik
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Bråk, procent och decimaltal

 • Kan storleksordna bråk, procent och decimaltal.
 • Kunna rita och namnge enkla bråk (bild och siffror) och koppla dem till decimalform och procentform.
 • Visa förståelse för att en hel kan se ut på olika sätt och delas upp i olika delar och en mängd delas upp i olika andelar.

Lösa problem:
*Formulera och lösa problem.
*Föra resonemang om rimlighet.
*Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Vi följer hela tiden din utveckling i de uppgifter du gör och i de grupparbeten och samtal du deltar i.

Vi gör diagnoser och utvärderingsuppgifter för att se var du befinner dig och vad nästa steg i ditt lärande är.

Vi bedömer:

 • Kan du jämföra och storleksordna bråk, decimaltal och procenttal?
 • Kan du rita och skriva enkla bråk och koppla till procent och decimaltal?
 • Kan du visa att en hel kan se ut på olika sätt och delas upp i olika delar?
 • Kan du visa att en mängd kan delas upp i olika andelar?

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  A 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Undervisning och arbetsformer

Elevernas förslag på arbetsformer:

 • arbeta i grupp eller 2&2
 • arbeta i blandade grupper 4:or och 5:or
 • spela spel
 • appar på ipaden
 • tipspromenad
 • kahoot
 • nomp
 • lappar med begrepp
 • kort med bråk, procent och decimaltal att para ihop
 • grupper i olika nivåer
 • verklighetsarbete
 • lösa uppgifter
 • använda material som t.ex kuber

Utöver detta kommer vi ha korta genomgångar, gemensamma diskussioner om uppgifter och lösningar. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: