Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering i svenska åk1

Skapad 2016-01-18 14:47 i Hosjöskolan Falun
Grundskola 1 Svenska
Att ha ett rikt och varierat språk är viktigt för att kunna förstå andra människor och kunna leva fullt ut som vuxen i ett samhälle. Därför är det viktigt att du kan läsa olika sorters texter och kunna lyssna aktivt. Genom att lära dig skriva kan du uttrycka både stora och små tankar.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:


 • skriva ord och meningar
 • läsa med allt mer flyt och förståelse
 • använda några olika skrivregler
 • lyssna till sagor och berätta för andra

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Konkretisering av mål

 

Arbetssätt

Du kommer att få jobba med att:

 • känna igen och skriva bokstäver
 • skriva ord/korta texter/berättelser
 • läsa enkla ord/meningar/texter
 • förstå texter
 • berätta om egna bilder, texter och upplevelser
 • tala om vad du tycker och tänker
 • lyssna på instruktioner och andra som berättar
 • lyssna på högläsning, samtala och reflektera över texten

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Bedömning

Du visar att du kan läsa genom att du läser din läsläxa och andra texter.
Du visar att du förstår vad du läser genom att du kan återberätta det du läst på ett sätt som visar att du förstått textens budskap.
Du visar att du kan forma bokstäverna, samt koppla ihop ljud och bokstav genom att skriva olika former av texter.
Du visar att du förstår instruktioner genom att du följer dem.

 Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser

Sv
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: