Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Innovationer årskurs 9

Skapad 2016-01-18 14:52 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Eleverna arbetar under första delen av vårterminen med temat innovationer. Eleverna kommer under lektionstid få arbeta med att söka information samt utforma ett skriftligt arbeta om den innovationen de valt. Arbetet lämnas in vecka 10.
Grundskola 7 – 9 Teknik
...

Innehåll

Beskrivning

 

Du skall välja en innovation som du dagligen använder. Du skall beskriva uppfinningen och vilken betydelse den har för dig och samhället. Du skall i ditt arbete besvara nedanstående frågor:  

 • Hur levde människor innan innovationen fanns? Hur såg samhället ut då? 
 • Hur har samhällets förbättrats med hjälp av innovationen? 
 • Har samhället försämrats på något sätt? 
 • När uppfanns innovationen? 
 • Varför uppfanns innovationen? 
 • Hur har innovationen vidareutvecklas under åren?
 • Vilka konsekvenser har innovationen för människa, samhälle och miljö?

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
 • Tk  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
 • Tk  E 9
  Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  C 9
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
 • Tk  C 9
  Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
 • Tk  A 9
  Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: