Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tro, kropp & kärlek ma/no åk 3

Skapad 2016-01-18 15:16 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Grundskola 1 – 3 Matematik NO (år 1-3)
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. Vi ska även skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kännedom om kroppen i förhållande till hälsofrågor.

Innehåll

Förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • NO   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Genomförande

 • Vi tränar på att avläsa, tolka och göra egna diagram. Vi gör oss bekanta med både tabeller och olika typer av diagram som stapeldiagram och cirkeldiagram. Vi använder oss av diagram och tabeller i arbetet med kropp och hälsa.
 • Vi arbetar med begreppen dubbelt, hälften, halv, tredjedel och fjärdedel och använder dem i det dagliga samtalet i undervisningen.
 • Vi samtalar, ser film och läser böcker om kroppen och vad som får oss att må bra.
 • Vi lär oss om de kroppsdelar som vi kan se och känna.
 • Vi lär oss om våra sinnen och gör experiment som får oss att uppleva dem på olika sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: