Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi babblar på kotten 2

Skapad 2016-01-18 18:24 i Björklövens förskola Ale
Detta är en fortsättning av vår tidigare planering.
Förskola

Babblarna är sex stycken små färgglada figurer som används för att på ett roligt och spännande sätt främja bla. barns språkutveckling. Varje enskild babbel står för olika delar ur läroplanen: - Doddo den blåa babbeln lär barnen om normer och värden. - Diddi den rosa babbeln står för skapande på olika sätt. - Bibbi den gula babbeln är matematikern. - Babba den bruna babbeln är den språkkunniga. - Bobbo den röda babbeln står för rörelse och motorik. - Dadda den gröna babbeln är natur och teknikkunnig. Babblarnas namn och sätt att prata på är uppbyggt för att hjälpa barnen i deras språkutveckling genom att barnen härmar babblarna och på så sätt lär sig olika melodier och betoningar i sitt egna språk. Babblarna gör det lätt att koppla vidare till många olika ämnen ex. färg och form, eftersom varje babbel har en speciell form och en speciell färg. Det finns möjligheter att ta in dem i princip i allt man gör, ex. Babblarna följer med till skogen, de visar hur man ska tvätta händerna och de visar hur man ska vara emot varandra osv.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,

Omformulering av läroplansmål

Vi strävar efter att varje barn ska på ett lustfyllt sätt utveckla sitt språk och sin fantasi. Vi vill ge dem fler redskap att skapa med och låta dem upptäcka nya material.

Genomförande/arbetsmetod

Nu efter jul ser barngruppen annorlunda ut med flera yngre barn, detta gör att vi får göra som vi gjorde i början av förra terminen då vi presenterade babblarna för barnen första gången så att även de minsta får en inblick i babblarnas värld genom att:
- Låta babblarna vara med på samlingen
- Att fortsätta ha babblarna som matramsa
- Att ha babblarna på väggar och golv
- Ha en snitslad väg till skogen med bilder på babblarna 

Vi kommer fortsätta med skapandet av babblarnas värld, att bygga babblarna och måla deras hus som vi började med under förra terminen som en sorts fördjupning.

Små "projekt" kommer vi att påbörja under våren då vi har avslutat de tidigare projekten. 
- Göra pussel av kapplastavar med babblarna på
- Tillverka babbelkostymer
- Bygga babblarnas bil 

 

Januari 

Nyligen har det kommit ut två nya böcker om babblarna som vi köpt in. Den ena handlar om babblarnas kusiner, Gagga, Giggi, Goggo, Sassa, Sissi, och Sosso. Vi vet ännu inte hur vi ska gå vidare med babblarnas kusiner men de är väldigt uppskattade av barnen och det ger oss en bra möjlighet för att kunna utveckla och fortsätta sedan när vi är klara med de tidigare projekten.

April 

Vi har börjat att presentera kusinerna var och en för sig genom att barnen får måla dem. Vi planerar att barnen ska få göra en varsin bok med alla sina målade kusin babblar i, där kommer det också att finnas en liten text om varje babbel som man kan läsa till bilderna.

Varje år planterar vi en massa växter som vi sedan säljer till föräldrar och sätter in i vårt växthus. I år har vi tänkt fläta in babblarna i det hela. Det finns en berättelse om Babba som planterar tomatkärnor, vi kommer att göra en flanosaga av denna berättelse som introduktion för årets plantering.

Juni
Under maj och juni har vi haft vår skräp plockardag där Dadda var med som förebild och berättade hur det ska vara i naturen, vad man får slänga skräp någonstans.
Vi har firat förskolans dag med vårt årliga björklövenlopp. Och även haft vår växtförsäljningsdag.
Förberedelserna inför terminsavslutningen är i full gång och barnen gör sig redo för att ha drop-in med sina föräldrar där det kommer vara bla. lite babblar pyssel och en tipspromenad.

Utvärdering

Efter vår introduktion om babblarna för de nya barnen så märktes det fort att dom också tog till sig babblarna lika mycket som de andra barnen och vi fortsatte som planerat.
Vi har gjort babblarflaskor, domino, memory och pussel av kapplastavar. Dessa är väldigt uppskattade bland barnen och det spelas mycket.
Vi har arbetat med att barnen ska lära sig läsa av kompisarnas ansikten när något är bra eller om något blir fel. För att få med barnen på ett smidigt sätt använde vi även här babblarna som förebilder, vi tillverkade "känslokort" där babblarna visar hur man är glad, ledsen, arg, förvånad, sur och rädd. Dessa är uppsatta på speglar inne på avdelningen där barnen kan härma själva.

Det har inte blivit många turer till skogen den här terminen, barnen blev väldigt besvikna när någon hade förstört hela vår koja och förstört våra snitslar, detta ledde istället till att vi började utforska närmiljön i centrum, vi gick till secondhand för att köpa "nya" böcker och gamla bestick till våra vindspel som vi har gjort och satt upp på kottens utegård. Vi har vart i många affärer och tittat på olika frukter och grönsaker, vart man köper bla mjölk. Barnen upptäckte att dom handlar med sina föräldrar i samma affär som kompisarna också handlar i.

Efter att det hade släppts nya böcker med de nya babblarna så introducerades babblarnas kusiner som trollades fram i den ena boken, detta fångade barnens intresse och dom blev ivriga att vi skulle göra dessa babblar också. Vi frågade hur dom ville göra och det som var mest intressant var att få måla dessa.
Barnen har under våren målat babblarna och gjort dessa till tavlor med ögon och munnar, när vi nu avslutar vårt tema arbete för den här terminen får barnen göra varsin bok med alla teckningarna och ta hem.
Vi har även gjort några av de nya babblarna som figurer där barnen har använt sin kreativitet. Barnen har även byggt babblarnas bil som heter tut.

Inför vår växtförsäljningsdag hade vi samling med barnen där dom fick rösta fram vilka olika växter dom villa så. Sagan om Babba som började få slut på tomater hade vi som inledning av projektet
Det blev solros, ringblomma, luktärt, tagetes, krasse och tomat som var mest populärt. Men under planterings perioden kom barnen på när vi åt att dom ville även så vattenmelon, detta planterades och nu växer det vattenmelon plantor ute i växthuset.

Barnen tröttnade på vårt gamla rytmikband (några barn har haft det i flera år) så vi bestämde oss för att göra nytt med babblarna som tema även här.
Vi hittade bilder på internet med färdiga rörelser på som vi satte musik till, barnen tyckte det var roligt när vi satt och bestämde musik till de olika babblarna. Det har varit väldigt uppskattat bland barnen med den nya rytmiken.

I maj genomförde vi våran årliga skräpplockardag genom samarbete med "håll Sverige rent" Barnen var väldigt engagerade och vi pratade om vad som var skräp och inte. Vi hade med oss Dadda som symboliserar naturvetenskap. "Lpfö 98/10 förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för naturvetenskap och samband med naturen."
Vi hittade väldigt mycket skräp och barnen undrade vem som lagt allt där? När vi kom tillbaka till förskolan sorterade dom skräpet och slängde det sedan i soptunnorna.

I juni när det var förskolans dag sprang barnen björklövenloppet som går runt förskolans alla avdelningar. Det är uppskattat bland barnen och det görs nummerlappar och medaljer. Efter loppet bjöds det på glass och saft.

Vi avslutar nu temat för den här terminen med ett drop-in där det blir tipspromenad med föräldrarna, kommer även bli en del babblarpyssel och fika.

 

 

 

Analys

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: