Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 7-9

Skapad 2016-01-18 20:14 i Hallenskolan Mölndals Stad
Planering Idrott och Hälsa åk-7-9, period: Vecka 2-12 (inneperiod)
Grundskola 7 – 9
Under perioden vecka 2-12 kommer vi att fokusera på rörelseförmågan gällande följande moment: Bollspel, redskapsgymnastik, styrka, kondition, lekar, dans. Vi kommer även att diskutera kring hälsobegreppet, vilka faktorer som påverkar hälsan. Vi kommer även att diskutera kring badvett och säkerhet vid vatten vintertid.

Innehåll

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Syfte:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Genom undervisningen ska eleverna få möta många slags aktiviteter.

Centralt innehåll:

Rörelse
- Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus, och utomhus samt danser och rörelser till musik.

Hälsa och livsstil
- Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen
- Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Friluftsliv och utevistelse
-Badvett och säkerhet vid vatten vintertid.

 

Matriser

Idrott & Hälsa kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Komplexa rörelser
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Rörelser till musik
Har ännu ej nått godkänd nivå.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Simning
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Planera träning och fysiska aktiviteter
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Utvärdera aktiviteter
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Utomhusaktiviteter
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientering med hjälp av karta
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Förebygga skador
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Hantera nödsituationer
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: