Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys och teckningsteknik åk 3

Skapad 2016-01-18 20:53 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 3 Svenska Bild
Under våren har vi besök av Eduardo Castro Camacho som är bildlärare och arbetar för kulturskolan. Han kommer till oss i 30 minuter varje bildpass och visar oss hur vi kan utveckla vår teckningsteknik. Vi kommer avsluta lektionerna med att fördjupa oss i bildanalyser och lära oss mer om olika konstnärer. När vi gör detta kommer vi även passa på att träna på att skriva olika sorters texter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med vårens undervisning är att du ska utveckla din förmåga att teckna olika motiv samt att fördjupa dig i kända konstverk och där genom lära dig mer om olika konstnärer och deras tekniker.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att...

- använda olika tekniker och skapa olika uttryck i bilder.
- analysera konstverk och föra resonemang om hur de är lika/olika andra konstverk.

Dett gör jag genom att...

- följa och dokumentera ditt arbete.
- läsa och lyssna till dina bildanalyser.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Undervisning och arbetsformer

- Eduardo Castro Camacho kommer att hålla i de första 30 minuterna av lektionen och du har möjlighet att komma med förslag på vad du vill lära dig att teckna. 

- Du kommer även att vid varje lektionstillfälle få möjlighet att fördjupa dig i en konstnär och hens konstverk. Detta gör vi både genom att samtala i helklass och göra individuella analyser av konstverken.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: