Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 6

Skapad 2016-01-18 21:46 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder och modeller och resultat. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang./Lgr 11
Grundskola 6 Matematik
Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med tal samt repetera de fyra räknesätten.

Innehåll

Förmågor att utveckla/Mål utifrån Lgr 11

Eleverna stimuleras i att kunna:
använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet
lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga (kommunikativ förmåga)
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter (metakognitiv förmåga)
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga)

Såhär ska vi arbeta

Vi ska lära oss att: 
förklara vad som menas med hela-, negativa-, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform
läsa och skriva stora tal
multiplicera heltal t ex 42*38
multiplicera decimaltal t ex 4,8*5,4
dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal
skriva och förklara vad ett binärt tal är
bli helt säker på de fyra räknesätten

Vi ska arbeta med:
läroboken (Formula och Matteborgen 6B)
gemensamma genomgångar
matematiska diskussioner
lösa problem, enskilt, i par och i grupp 
matteverkstan

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Detta ska bedömas

Du kommer att bedömas enligt checklistan nedan samt genom hur du använder dina olika förmågor. 

Matriser

Ma
Tal

Osäker
På god väg
Helt säker
1
Eleven kan förklara vad som menas med hela-, negativa-, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform.
2
Eleven kan läsa och skriva stora tal.
3
Eleven kan multiplicera heltal t ex 42*38.
4
Eleven kan multiplicera decimaltal t ex 4,8*5,4.
5
Eleven kan dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal.
6
Eleven kan skriva och förklara vad ett binärt tal är.
7
Eleven kan räkna med de fyra räknesätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: