Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv åk 9

Skapad 2016-01-18 21:55 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Ämnesområde: Friluftsliv
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin samarbetsförmåga.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med olika områden som är viktiga att känna till om man skall vistas i naturen.

- Allemansrätten

- Vilken utrustning man behöver och hur man packar sin ryggsäck?

- Vad du bör tänka på om du skall övernatta i naturen?

- Vad bör man tänka på vid val av kläder inför en naturvistelse?

Bedömning

Bedömning av momentet kommer ske genom följande: 

 • Elevens förmåga att planera och genomföra en friluftsaktivitet.
 • En skriftlig reflektionsuppgift efter avslutad friluftsaktivitet.

Konkretisering av mål

E - Betyg

*Eleven planerade och genomförde friluftsaktiviteten med viss anpassning till förhållanden.

*Eleven visar med sin reflektionsuppgift att han/hon har grundläggande kunskaper i hur man planerar och genomför en friluftsaktivitet.

 

C - Betyg

*Eleven planerade och genomförde friluftsaktiviteten med relativt god anpassning till förhållanden.

*Eleven visar med sin reflektionsuppgift att han/hon har relativt goda kunskaper hur man planerar och genomför en friluftsaktivitet. 

A - betyg

*Eleven planerade och genomförde friluftsaktiviteten med god anpassning till förhållanden.

*Eleven visar med sin reflektionsuppgift att han/hon har goda kunskaper hur man planerar och genomför en friluftsaktivitet. 

 

Matriser

Idh
Friluftsliv bedöms enligt matrisen nedan

F
E - betyg
C - betyg
A - betyg
Anpassa friluftsaktiviteter
Kunskapskraven gör betyget E är inte uppnått.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

F
E - betyg
C - betyg
A - betyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: