Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7 vt 16

Skapad 2016-01-19 08:42 i Stenkulan Lerum
Algebra = bokstavsräkning
Grundskola 7 Matematik Matematik
Algebra kan förenklat översättas med "bokstavsräkning". I algebra räknar man med bokstavsuttryck i stället för siffror.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

• Problemlösning
• Begrepp
• Metoder
• Resonemang
• Kommunikation

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Begrepp

– Likhet
– Ekvation
– Variabel
– Uttryck
– Värdet av ett uttryck
– Förenkla uttryck

Konkretisering

Konkret och tydlig beskrivning av vilka kunskaper och förmågor, som eleverna ska utveckla

– lösa rutinuppgifter själv
– skilja mellan ett uttryck och en ekvation
– tolka uttryck skrivna med variabler
– förenkla uttryck 
– delta i diskussioner och genomgångar
– lösa problem med hjälp av ekvationer
– beskriva ett mönster med hjälp av ett uttryck
– förklara och visa din metod att lösa ekvationer (muntligt och skriftligt) 
– använda rätt matematikord, symbol och begrepp

Arbetssätt och undervisning

– ha genomgångar av viktiga ord och begrepp i Algebra
– lösa uppgifter individuell eller i grupp,
– resonera rimliga svar,
– diskutera olika lösningsförslag,
– använda rimliga ord och begrepp,
– använda formler.

vecka 4 Uppstart - Vi börjar med övningar på likheter som en förövning till ekvationer. I en likhet ska det vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet. För att sedan gå in på ekvationer, sid 106-107 i matteboken. (blå sidor 118-119)

vecka 5 Vi fortsätter tränar ekvationslösning och att få struktur på ekvationens båda led, sid 108-109, samt testar våra lösningar med prövning. Vi introduceras begreppen variabler och uttryck, sid 110-111. (blå sidor 120-123)

vecka 6 Förenkling av uttryck, sid 112-116, diagnosen på sid 117-118 skall vara klar efter onsdagens lektion. (blå sidor 120-123)

vecka 8 repetition av det som var svårt på diagnosen eller fördjupning.

vecka 9 Prov del 1 på tisdag och prov del 2 på onsdag.

Bedömning; vad och hur.

 Indikatorer som visar på kunnandet (baserat på konkretiseringen ovan).Den/de uppgifter/produktioner, som kommer att ligga till grund för bedömningen av i vilken grad eleven utvecklat de kunskaper och förmågor som arbetsområdet syftar till.

– Skriftlig presentation
– Muntlig presentation
– Delta i övningar och diskussioner
– Prov

Matriser

Ma

Bedömningsmatris av de förmågor du ska utveckla inom bråk och procent utifrån aktuell årskurs

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förmåga att:
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Förmåga att:
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
.
Du kan ge enklare beskrivningar av områdets matematiska begrepp. Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera avancerade uttrycksformer.
Förmåga att:
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och i huvudsak fungerande sätt.
Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet.
Förmåga att:
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan resonera om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet. Du gör enkla redovisningar av dina lösningar.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet. Du gör utvecklade redovisningar av dina lösningar.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet på ett välutvecklat sätt. Du gör välutvecklade redovisningar av dina lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: