Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Eldorado 4B

Skapad 2016-01-19 10:14 i Storvretaskolan Uppsala
Pedagogisk planering av matematiken utifrån läromedlet Eldorado 4B samt laborativa lektioner såsom experiment med konkret material och problemlösning.
Grundskola 4 Matematik
Planering för VT-16 för år 4. Vi arbetar med matematikboken Eldorado samt med laborativa material.

Innehåll

 

 

Matriser

Ma
Matris för Eldorado 4B

Insats krävs för att nå målet
Du har godtagbara kunskper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kapitel 5 Multiplikation
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar i multiplikation på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i multiplikation på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kapitel 5 Multiplikation
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera begreppen multiplikation och addition som hänger ihop med varandra.
Du kan beskriva multiplikation och du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen addition och multiplikation hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva multiplikation och du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen addition och multiplikation hör ihop.
Kapitel 6 Längdmätning
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar i längdmätning på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i längdmätning på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kapitel 6 Skala
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera begreppet skala.
Du kan beskriva skala och dess användning i vardagliga situationer på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva skala och dess användning i vardagliga situationer på ett mycket bra sätt.
Kapitel 6 Tabeller
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att lösa uppgifter.
Du kan ställa enkla frågor och dra enkla slutsater om information som finns i olika tabeller i vardagen.
Du kan ställa utvecklade frågor och dra utvecklade slutsater om information som finns i olika tabeller i vardagen.
Kapitel 7 Division
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar i division på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i division på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kapitel 7 Division
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera begreppen multiplikation och addition som hänger ihop med varandra.
Du kan beskriva division och du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen division och multiplikation hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva multiplikation och du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen division och multiplikation hör ihop.
Kapitel 7 Problemlösning
Du får träna på att utveckla din förmåga att uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem och använda tabeller ganska bra som en metod för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem och använda tabeller mycket bra som en metod för att lösa problemen.
Kapitel 8 Bråk och tiondelar
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar i bråkform och decimalform på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar i bråkform och decimalform på ett mycket bra sätt.
Kapitel 8 Bråk och tiondelar
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera begreppen bråk, tiondelar och uttryck som en del av en helhet som hänger ihop med varandra.
Du kan beskriva enkla bråk och du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan beskriva enkla bråk och du diskuterar på ett utvecklande sätt hur begreppen hör ihop.
All undervisning
Du får träna på att utveckla din förmåga att förklara hur du tänkt och förstå hur andra har tänkt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när vi diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när vi diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
All undervisning
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsater.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: