Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och ekvationer åk 8 vt 16

Skapad 2016-01-19 10:34 i Stenkulan Lerum
algebra år 8
Grundskola 7 – 9 Matematik
...

Innehåll

Mål att sträva mot

Kopplingar till läroplan

  •  Inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer
  •  Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer
  •  Grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och olikheter
  •  Utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande

Mål att uppnå

Kopplingar till läroplan

  •  Kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser
  •  Ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform

Så här jobbar vi

Vi jobbar med boken "Mattedirekt". Du väljer till en början antingen blått- eller grönt spår.

På måndagslektionerna kommer vi att göra olika aktiviteter kopplade till algebra.

v 2 uppstart av kapitlet, tränar på begreppsorden uttryck och variabel. Förenklar uttryck.

v 3 ekvationer samt beräkningar av dessa, ekvationer med parenteser

v 4 ekvationer med parenteser, problemlösning med hjälp av ekvationer

v 5 diagnos, träna eller utmana vidare

v 6 träna eller utmana vidare. Prov på torsdagslektionen.

 

 

 

Detta bedöms

Se matris

Matriser

Ma

Bedömningsmatris av de förmågor du ska utveckla inom bråk och procent utifrån aktuell årskurs

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förmåga att:
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Förmåga att:
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
.
Du kan ge enklare beskrivningar av områdets matematiska begrepp. Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera avancerade uttrycksformer.
Förmåga att:
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och i huvudsak fungerande sätt.
Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet.
Förmåga att:
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan resonera om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet. Du gör enkla redovisningar av dina lösningar.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet. Du gör utvecklade redovisningar av dina lösningar.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet på ett välutvecklat sätt. Du gör välutvecklade redovisningar av dina lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: