Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 åk6 No Energi och ellära IE

Skapad 2016-01-19 11:04 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Järnåkraskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 6 NO (år 1-3)
...

Innehåll

NO energi och ellära

Mål för elev

Du ska kunna granska information, kommunicera och ta ställning i frågor om olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.
Du ska även kunna genomföra systematiska undersökningar inom ellära.

Innehåll

Fysiken i naturen och samhället - energins oförstörbarhet, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.
Fysiken och vardagslivet - elektriska kretsar och deras användning i vardagen.

Genomförande

Arbetet kommer att genomföras under vårterminen 2016 och vi kommer att använda oss av bl.a läroboken ”Fysik o kemi” och olika internetsidor för att söka fakta och information.
Vi kommer att se en del filmer som tar upp olika energialternativ och elärans grunder. Vi kommer även att ha några skriftliga förhör samt inlämning av laborationsrapporter i slutet av arbetsområdet.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att granska information, diskutera och ta ställning till frågor som har med energi och samhälle att göra samt din förmåga att genomföra systematiska undersökningar.

Kursplanemål

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik. 

Matriser

NO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt
förmågan att granska information, diskutera och ta ställning till frågor som har med energi och samhälle att göra
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget Exempel: Du känner till olika sätt att framställa energi på och kan ge något exempel på för- och nackdelar med de olika energikällorna.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget. Exempel: Du känner till olika sätt att framställa energi på samt kan föra ett utvecklat samtal om för- och nackdelar med de olika energikällorna.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget. Exempel: Du känner till olika sätt att framställa energi på samt kan föra ett välutvecklat resonemang om för- och nackdelar med de olika energikällorna och dess påverkan på naturen och samhället.
Aspekt
förmågan att
 genomföra systematiska undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: