Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - Berättande texter vt-17

Skapad 2016-01-19 11:37 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
En Lpp om berättande texter med fokus på fabler.
Grundskola F – 9 Svenska

Innehåll

Mål och undervisning


Förmågor att utveckla + mål för arbetsområdet

Du kommer att utveckla din förmåga att: 

 - kommunikativa förmågan (skriftlig)
- anpassa språket efter mottagare
- urskilja språklig struktur
- ge omdömen på texter samt bearbeta dina texter

Mål:
* Skriva en fabel med enkelt innehåll med en enkel struktur och språket är ganska varierat.
*  Kunna använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
* Kunna ge enkla omdömen om innehåll i texter. 
* Kunna förbättra egna texter med hjälp av omdömen på ett enkelt sätt. 

Undervisningens innehåll och arbetsmetoder

Vad ska vi gå igenom?

 • En fabels struktur och sensmoral
 • Hur en fabel skrivs
 • Dialog - repliker
 • Verb på olika sätt
 • Bedömning av text

Hur ska vi jobba?

 • gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete
 • pararbete
 • grupparbete
 • skrivuppgift

Vad som kommer att bedömas och hur

Jag kommer att bedöma hur säker du är på att:


* Skriva en fabel med enkelt innehåll med en enkel struktur och språket är ganska varierat.
*  Kunna använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
* Kunna ge enkla omdömen om innehåll i texter. 

Här kan du läsa vad som står om ämnet i läroplanen.

Ur Syfte i ämnet

Ur Centralt innehåll


Ur Kunskapskrav


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: