Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2016-01-19 11:45 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Vi kommer att titta närmare på orsakerna till förstavärldskrigets utbrott, och hur livet i Sverige och Europa var för 100 år sedan. Vi kommer också att gå igenom krigsförloppet i stora drag och se på vilka följder kriget fick för samhället och den enskilda människan.
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer att titta närmare på orsakerna till förstavärldskrigets utbrott, och hur livet i Sverige och Europa var för 100 år sedan. Vi kommer också att gå igenom krigsförloppet i stora drag och se på vilka följder kriget fick för samhället och den enskilda människan.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

  • Hi
    Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • Hi
    Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

Så här kommer vi att jobba.

Vi kommer att utgå ifrån sidorna i boken, och ha gemensamma genomgångar då vi antecknar. Vi kommer även ha dikussioner och skriftliga moment. Du kommer även få möjlighet att resonera kring och dra slutsatser av hur man hanterar konflikter och vilka följder det kan leda till.

 

Så här kommer du att bedömmas.

Matriser

Hi
Historia åk 7-9

Kriterier

F
Klicka för att redigera
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Klicka för att redigera
Genomfört:
Fakta:
Har grundläggande kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Har goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Har mycket goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Argumentation
Argumentation och diskussion.
Kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa..
Kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan till viss del belägga dina resonemang med fakta och hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kan relativt väl utveckla och underbygga dina resonemang med fakta och hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang med fakta som innefattar flera olika kopplingar, och en avvägd balans mellan detaljer och helhet.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Kommentar och individuella mål:

F
Klicka för att redigera
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Klicka för att redigera
Genomfört:
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: