Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt - 16

Skapad 2016-01-19 12:28 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Vi jobbar mycket praktiskt med matematik.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Undervisningens innehåll: Vad?

Addition och subtraktion (1-20) huvudräkning.

Addition och subtraktion med Numicon, ett konkret material, upp till 100.

Treans och fyrans multiplikationstabell.

Avläsa tabeller och diagram.

Dubbelt och hälften, samt andra begrepp som tex fler och färre, större och mindre, lägesord och ordningstal.

Mäta med linjal, våg och volymmått.

 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi arbetar med konkret material och bilder.

Vi har Ipad.

Vi jobbar en till en och i liten grupp.

Vi jobbar praktiskt.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Bedömning

Bedömning sker till viss del i en- till en- undervisningen eller i diskussioner.

När eleven kan något kan hon/han arbeta självständigt med uppgiften på arbeta själv.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: