Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Asagudar

Skapad 2016-01-19 13:07 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Människan har under många år trott på olika saker. Förr fanns det något som hette asatron. Vad är asatro och vad är en asagud?

Innehåll

Syfte/mål


Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Lärande/undervising

Lärande/undervisning

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp for att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet. Vi använder bland annat Kahoot for att träna aktuella ord och begrepp.

Du kommer enskilt och gemensamt få läsa faktatexter, skriva faktatexter samt se på filmer om aktuellt arbetsområde.

Du kommer enskilt att få svara på frågor kring ämnet.

Du kommer tillsammans med andra att dramatisera och filma en berättelse.

Du kommer att få strategier for att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA, stödmallar och ord/begreppslistor).

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Hur du tolkar olika berättelser om asagudarna och hur man kan se dem i vår tid. 

Använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Du visar dina förmågor i historia genom att muntligt/skriftligt kunna besvara de stora frågorna:

Vad kan du se för likheter och skillnader på hur vi lever idag och för de som trodde på asagudarna?

Vad kan vi se för spår av asatron i vår tid?

Uppgifter

 • Uppgift om asagudar!

Matriser

SO
Asagudar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser om gudar hjältar och olika myter.
Eleven kan med stöd återge delar av innehållet i några berättelser om gudar hjältar och olika myter.
Eleven kan oftast återge delar av innehållet i några berättelser om gudar hjältar och olika myter.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser om gudar hjältar och olika myter.
Eleven kan på ett väl utvecklat sätt återge delar av innehållet i några berättelser om gudar hjältar och olika myter.
Aspekt 2
Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egna förmåga.
Eleven kan med stöd lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egna förmåga.
Eleven kan oftast lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egna förmåga.
Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egna förmåga.
Eleven kan på ett väl utvecklat sätt lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egna förmåga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: