Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och lägesmått

Skapad 2016-01-19 13:55 i Torpskolan Lerum
Vi arbetar med kapitel fyra i boken
Grundskola 6 Matematik
Koordinatsystem och lägesmått används bland annat för att visa samband mellan olika storheter, t.ex pris och vikt eller arbetstid och lön.

Innehåll

Centralt innehåll

Detta är vad arbetsområdet innehåller och vad du ska kunna när arbetsområdet är avslutat.
Koordinatsystem och lägesmått (Se även mål på sidan 98 i läroboken)

 • Rita ett koordinatsystem är och sätta ut koordinater för punkter
 • Läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • Redogöra för, och kunna räkna med, lägesmåtten medelvärde, medianvärde och typvärde

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Samband och förändring Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

redovisning och prov

Uppgifter

 • PLAN matte kap4

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera och lösa problem
 • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt.
Använda, analysera och se samband mellan begrepp
 • Ma
Eleven har kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i vardagen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har god kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket god kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder och beräkningar
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
 • Ma
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till situationen.
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt och använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till situationen. Eleven kan samtala om sina matematiska argument och föra resonemanget framåt.
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: