Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs- och filmprojekt

Skapad 2016-01-19 14:59 i Kapareskolan A-D Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi läser skönlitterära böcker, ser film och resonerar kring innehåll och budskap. Resonerar kring orsaker och verkan, konsekvenser och förändringar
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi läser olika böcker med ett gemensamt tema samt ser en film gemensamt och resonerar kring innehåll, budskap samt samtid genom frågeställningar och diskussioner

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Sv
Läsförståelse samt resonerande text

Läsning

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av textens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Resonerande text

E
C
A
Resonemang
Resonerar enkelt utifrån texten, egna erfarenheter och tankar kring samhället, textens budskap och innehåll.
Resonerar relativt utvecklat och underbyggt utifrån texten, egna erfarenheter och tankar kring samhället, textens budskap och innehåll.
Resonerar utvecklat och underbyggt utifrån texten, egna erfarenheter och tankar kring samhället, textens budskap och innehåll.
Jämförelser
Kan beskriva enkla skillnader och likheter mellan olika företeelser eller personer
Kan beskriva utvecklade skillnader och likheter mellan olika företeelser eller personer
Kan beskriva väl utvecklade skillnader och likheter mellan olika företeelser eller personer
Exempel
Använder enkla men tydliga exempel som stärker resonemanget (från böcker, film, historien eller samtiden)
Använder utvecklade och tydliga exempel som stärker resonemanget (från böcker, film, historien eller samtiden)
Använder välutvecklade, nyanserande och tydliga exempel som stärker resonemanget (från böcker, film, historien eller samtiden)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: