Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns rätt och lika värde

Skapad 2016-01-19 18:22 i Borrby skola Simrishamn
Vi jobbar med barns rätt och barnkonventionen. Är allt verkligen en självklarhet för alla barn oavsett vart man kommer ifrån?!
Grundskola F – 9 Samhällskunskap
Vi jobbar med barnkonventionen och vad den innebär. Vi tar reda på om det är skillnader mellan länder. Kanske till och med att det finns skillnader inom landet!

Innehåll

Beskrivning

Vad finns det för likheter mellan alla barn i världen?

Vilka rättigheter har barn?

Har det betydelse i vilket land man föds?

Påverkas livet av i vilken familj man föds i? Är det skillnad mellan Sverige och övriga världen, kanske även inom landet?

 

Förmågor som ska tränas

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Centralt ämnesinnehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Så här arbetar vi

Detta ska bedömas

Kopplingar till läroplan

 • Sh  A 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
 • Sh  A 6
  Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • Sh  A 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: