Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap Blomman Vt-16

Skapad 2016-01-19 18:43 i Pysslingen Förskolor Svampen Pysslingen
En mall för att synliggöra arbetslagets pedagogiska planering utifrån varje barns förändrade kunnande, för att skapa systematik i kvalitetsarbetet.
Förskola
...

Innehåll

Mål

1. Barnens förmåga att förstå samband mellan förbrukning av material och miljöpåverkan har utvecklats. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och

Målkriterier

1. Barnen får ökad kunskap om vattnets kretslopp genom temaarbete 

2. Barnen får ökad kunskap om papprets framställning genom temaarbete.

Aktiviteter

 • Barnen får genom intervjuer välja det område som intresserar dom mest, vatten eller papper. Därefter bildar vi temagrupper. Tanken är att de ska förmedla kunskapen även till varandra grupper emellan genom "redovisning" på samlingen. 
 • Pedagogerna planerar tillsammans och arbetar i temagrupperna måndag, tisdag och onsdag på obestämd tid framöver. 

1. Pedagogerna söker fakta om vattnets kretslopp och förmedlar det till barnen på ett lustfyllt sätt.

1. Pedagogerna försöker få till studiebesök på vattenreningsverk

1. Barnen får prova på att rena vatten.

 

2. Pedagogerna söker fakta om papprets framställning samt återvinning och förmedlar det till barnen på ett lustfyllt sätt. 

2. Pedagogerna försöker få till studiebesök där barnen får se hur papper framställs eller återvinns. 

2. Barnen får tillverka eget papper av gamla tidningar hemifrån.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: