Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys

Skapad 2016-01-20 08:34 i Maria Parkskolan Helsingborg
Genom bildanalyser kan vi få en djupare förståelse för hur bilder och texter samspelar med varandra.
Grundskola 7 – 9 Svenska

En bildanalys är som att lösa en gåta eller som att lägga pussel - att känna efter och studera och tolka tecken för att nå förståelse. Vi medvetandegör och synliggör processen mellan den som har gjort bilden och den som ser bilden. Vi analyserar avsikten bakom bilden, på vilket sätt vi blir påverkade och vad i bilden det är som påverkar oss.

Innehåll

Arbetsgång

Grupparbete 1 - analyserar en bild från Moderna Museet utifrån 10 punkter. Vilka känslor väcker bilden, vad föreställer den, vilka är med, viktiga detaljer osv.  

Gruppen redovisar, inför klassen, vad de kommit fram till och använder då argument för att styrka sina påståenden. 

Grupparbete 2 - analyserar en reklambild utifrån modell med tre delar. Vem är sändaren, beskriva och analysera bilden och vem är målgruppen. 

Gruppen redovisar, inför klassen, vad de kommit fram till och använder då argument för att styrka sina påståenden. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Arbeta med reklam

Eleverna arbetar med ett material om reklam. I materialet ska eleverna formulera argument.

 • Fundera över om det används olika argument beroende på mottagare.
 • Titta på en bild och fundera över vilka känslor den väcker, vad som hänt och hur ska situationen kunna förändras?
 • Är ordvalen olika beroende på mottagare?
 • Hur blir det när vi översätter en reklam från ett annat språk till svenska?

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Uppgifter

 • Avslutande uppgift

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: