Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högkulturer åk 7 - VT16

Skapad 2016-01-20 09:34 i Irstaskolan Västerås Stad
En jämförelse mellan högkulturer, Mesopotamien och Egypten
Grundskola 7 Historia
För ungefär 6000 år sedan växte de första högkulturerna fram i Mesopotamien och Egypten. I Kina fanns också en tidig högkultur. Vi diskuterar varför de uppstod, jämför dem och tittar på likheter och skillnader.

Vi resonerar även kring likheter och skillnader hur det var att leva som man, kvinna och barn under den här tiden.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Kopplingar till det centrala innehållet

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Arbetsmaterial

Läroboken i historia: SOS Historia, s 16 - 33.

För dig som vill lyssna på boken via Inläsningstjänst är ISBN-numret :978-91-47-10388-1.

Föreläsningar

Arbetsblad

Kartor

http://www.ungafakta.se

http://www.ne.se

Internet

Läxor

Tid till förfogande

Vi arbetar med avsnittet under veckorna 2 - 8 och avslutar med ett  skriftligt prov vecka 8:

7 A onsdag den 24 feb

7 B tisdag den 23 feb

7 C måndag den 22 feb

OBS! Tänk på att vecka 7 är det temavecka och då arbetar ni med andra uppgifter och går inte enligt ordinarie schema.

 

Bedömning - vad och hur och när

Tanken är att du skall kunna följande när det blir dags för bedömning:

- Du ska kunna jämföra de tre högkulturerna i Mesopotamien,
  Egypten och Kina och svara på följande frågor:
- Vad kännetecknar en högkultur?
- Var i världen låg högkulturen? (Kunna placera den på en
        karta)
- På en tidsaxel markera under vilken tid kulturen fanns.
- Berätta om vilka yrken som fanns och vad specialiseringen i 
  olika yrken ledde till.
- Berätta om hur man bodde.
- Berätta om hur man skaffade mat.
- Berätta om vem eller vilka som bestämde.
- Berätta om hur kvinnor, män och barn levde. 
- Berätta om vad människorna kunde, t ex läsa, skriva, bygga
  tempel, smida vapen, göra lerkrukor, odla jorden osv. 
- Berätta om vilka gudar man trodde på.
- Berätta om viktiga uppfinningar.
- Berätta om viktiga/berömda personer.

Ord och begrepp:

stadsstat
Eufrat
Tigris
Ur
sumerer
kilskrift
brons
Hammurabi
Babylon
Babylonien
Nilen
mumie
farao
Ra
Ramses II
Djoser
Imhotep
Tutankhamun/Tutanchamon
Konungarnas dal
Hatschepsut/Hatshepsut
Thutmosis
hieroglyf
papyrus
egyptiernas tre årstider
Huang He
Kong Fozi
Shangdi
Kinesiska muren
Mittens rike
Qin
Shi Huangdi
"söndra och härska"
Handynastin

 

 

 

Uppgifter

 • Högkulturer 2

Matriser

Hi
Basmatris bedömning Historia år 7-9

F
E
C
A
Tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: