Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sinnena samt källsortering och återvinning

Skapad 2016-01-20 09:43 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Denna pedagogiska planering gäller två separata arbetsområden som vi jobbar med parallellt. Vi kommer att lära oss om människans fem sinnen. Vilka sinnen människan har och hur vi använder dem? Det andra området vi arbetar med är källsortering och återvinning.
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
...

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
 • NO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-6
  Naturvetenskap i vardagen Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
 • NO  1-6
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO  1-6
  Metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
 • NO  1-6
  Metoder och arbetssätt Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

SINNENA:

 • Vi kommer att undersöka hur kroppens fem sinnen fungerar genom olika test där vi uppmärksammar ett sinne i taget.
 • Vi lär oss om hur kroppens sinnen fungerar och varför de är så viktiga för oss. 
 • Vi läser texter och ritar skisser på sinnesorganen.
 • Vi dokumenterar vårt arbete i NO-boken.

 

KÄLLSORTERING OCH ÅTERVINNING:

 • Vi kommer att vara ute i vår närmiljö, mest i skolskogen och göra olika undersökningar.
 • Vi kommer samlar skräp i skolskogen och tränar på att sortera upp olika ämnen. Vi går till återvinningsstationen och lär oss hur vi ska slänga sopor rätt.
 • Vi undersöker hur olika ämnen förmultnar genom att på hösten gräva ner en planka med olika material på, för att sedan till våren gräva upp plankan och se vad som hänt under vintern. 
 • Vi tränar på att dokumentera våra undersökningar i vår NO-bok. Vi tränar på att ställa hypoteser och beskriva vad vi undersöker.
 • Vi läser gemensamma texter och ser på filmer. Efteråt diskuterar det vi läst eller sett och skriver gemensamma texter.

 

Såhär visar jag att jag kan

Du deltar aktivt på lektionerna och när vi är ute i skolskogen. Du visar vad du kan när vi gör olika undersökningar och fältstudier i närmiljön. Du genomför de uppgifter du får på lektionen och du visar då också att du kan ställa hypoteser.

Du visar vad du kan genom att redovisa dina undersökningar i din NO-bok. Här dokumenterar du också det vi arbetar med och det du lärt dig. Genom samtal visar du att du förstår det vi arbetar med.

 

Matriser

NO
Utvärdering (hur gick det?)/bedömningsmatriss utifrån kunskapskraven

E
C
A
Sinnena
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans sinnen och deras funktion och samband.
Källsortering och återvinning
I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Undersökningar
Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: