Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik + genteknikdebatt

Skapad 2016-01-20 11:35 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 9 Biologi
...

Innehåll

Syfte
Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll
Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Undervisning

Genomgångar, diskussioner och en avslutande debattBedömning

Formativt under arbetets gång

Summativt som avslutning

Matriser

Bi
Genetik + genteknikdebatt

Rubrik 1

Ej godtagbart
Godtagbart
Bra
Utmärkt
Granska, värdera och diskutera och ta ställning kring ämnen som rör biologi
Biologins begrepp, modeller och teorier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: