Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befruktning och fortplantning

Skapad 2016-01-20 12:29 i Ättekullaskolan Helsingborg
Under ett par veckor kommer du att få lära dig om förökning, befruktning och om puberteten.
Grundskola 6 Biologi
Du kommer att få lära dig om förökning, befruktning och om puberteten.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Du ska få kunskap om hur befruktning och fortplantning. Du kommer även att få lära dig om vad som händer i din kropp när du utvecklas från barn till vuxen.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Vi kommer att

 • arbeta med boken Koll på NO s.102-117
 • göra repetitionsuppgifter i ett arbetshäfte som tillhör läroboken
 • jobba med instuderingsfrågor
 • ha diskussioner i större och mindre grupp
 • skolsköterskan ska ha tjejsnack/killsnack

DESSA FÖRMÅGOR SKA BEDÖMAS...

 •  KOMMUNIKATION:Beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv
  Uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier.

 • ATT KUNNA DELTA I SAMTAL OCH DISKUSSIONER: Följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner.

  Tolka och använda begrepp, modeller och teorier

 

 • ATT KUNNA ARGUMENTERA OCH KRITISKT GRANSKA: …utifrån naturvetenskapliga, etiska och estetiska perspektiv.

  Använda naturvetenskapliga kunskaper för att stödja sina ställningstaganden.

 

 • ATT KUNNA SE SAMBAND: Förstå orsak och verkan,

  Insikter i växelspelet naturvetenskap – teknik – samhälle

Detta kommer att bedömas genom diskussionsuppgifter och skriftliga prov.

Matriser

Bi
BIOLOGI bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg

E
C
A
KOMMUNICERA
Beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv Uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier.
Beskriver och förklarar med ord och/eller bilder. Ställer frågor om ämnet och berättar om egna erfarenheter kopplade till ämnet med viss handledning.
Beskriver och förklarar nya begrepp och modeller. Använder och kan ge exempel på hur begrepp och modeller används. Ställer frågor om ämnet utifrån egna erfarenheter. Jämför och drar paralleller till andra kunskaper.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett naturvetenskapligt språk. Formulerar nya frågeställningar och sätter in dem i ett sammanhang, utifrån sina egna och andras erfarenheter. Gör jämförelser och drar paralleller, samt ger exempel på liknande händelser.
DELTA I SAMTAL OCH DISKUSSIONER
Följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner. Tolka och använda begrepp, modeller och teorier
Deltar passivt och tar få egna initiativ. Tolkar, förstår och använder enklare begrepp, modeller och teorier, med handledning.
Deltar aktivt i samtal och diskussioner och framför sina kunskaper, tankar och åsikter. Tolkar, förstår och använder begrepp, modeller och teorier.
Delger egna och tar del av andras kunskaper, åsikter, resonemang och frågeställningar. Reflekterar och ställer frågor för att utveckla resonemanget. Använder tidigare kunskaper för att tolka en ny situation. Diskuterar och argumenterar med hjälp av begrepp, modeller och teorier.
ARGUMENTERA OCH KRITISKT GRANSKA
…utifrån naturvetenskapliga, etiska och estetiska perspektiv. Använda naturvetenskapliga kunskaper för att stödja sina ställningstaganden.
Samtalar om ett naturvetenskapligt ämne utifrån etik och estetik. Framför åsikt utan att kunna motivera.
Reflekterar, argumenterar för den egna åsikten utifrån faktakunskaper. Gör jämförelser och drar egna slutsatser med motivering. Använder faktakunskaper och visar på en förmåga att granska egna och andras åsikter och argument.
Använder sina naturvetenskapliga kunskaper för att granska en argumentation rörande frågor om miljö, resurshushållning, hälsa och teknik. Motivera sina värderingar och ställningstaganden .
SE SAMBAND
Förstå orsak och verkan, Insikter i växelspelet naturvetenskap – teknik – samhälle
Beskriver händelse och gör enklare jämförelser. Beskriver händelser, men förklaring till orsaker och följder saknas (t.ex. till varför händelserna inträffade).
Reflekterar, beskriver och ser samband (orsaker till händelser). Gör jämförelser, drar slutsatser och ser samband mellan olika händelser. Kopplar mer än en orsak eller en konsekvens till en händelse. (Diskuterar för- och nackdelar och drar slutsatser när det t.ex. gäller att lösa vardagliga problem.)
Reflekterar, beskriver och förklarar tydligt sambanden mellan händelse och konsekvens. Använder tidigare kunskaper för att tolka en ny situation. Ser saker i ett sammanhang och gör jämförelser. (Diskuterar för- och nackdelar och drar slutsatser när det t.ex. gäller att lösa vardagliga samhällsproblem.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: