Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 7

Skapad 2016-01-20 15:10 i Vasaskolan Hedemora
Ni kommer att arbeta med kartans uppbyggnad och namngeografi samt jordens klimat och vegetationszoner. Ni kommer också titta på sårbara platser och arbeta med klimatförändringar.
Grundskola 7
Ni kommer att arbeta med kartans uppbyggnad och namngeografi samt jordens klimat och vegetationszoner.

Ni kommer också titta på sårbara platser och arbeta med klimatförändringar.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Ni ska få möjlighet att utveckla förmågan att;

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamhet formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

Utforska och analysera samspelet mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

 

Centralt innehåll

  • Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilket sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur och kulturlandskapet.
  • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  • Namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  • Central ord och begrepp som förekommer i geografin.

 

Kunskapskrav

Eleven har kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. 

 Eleven kan använda geografiska begrepp.

 Eleven för resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

 Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, samt för resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

 Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg.

 Eleven har kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: