Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, "bråk" årskurs 7 v. 2- 6

Skapad 2016-01-20 15:24 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Grundskola F – 9
Fram till för cirka 130 år sedan var det inte vanligt med decimaltal och man mätte ofta inte längder i meter. Man använde kroppsmått istället och när man skulle göra jämförelser använd man bråk.

1 tum=1/12 fot

1 fot =1/2 aln

1 aln =1/3 famn

1famn=1/6000 gammal mil

1gammal mil motsvarar idag 10668m

Hur lång är en tum och en fot?

Tänk dig att inte finns några decimaltal.

-skriv ett tal mellan 0 och 1.

-skriv ett annat tal mellan 0 och 1.

-Hur kan du reda på om talen är lika stora eller om det ena är större än det andra?

Innehåll

Syfte med undervisningen Syfte med undervisningen är att du ska veta/bli säker på hur man räknar bråktal.

- Tal i bråkform

- Jämföra bråk

- Förlänga och förkorta bråk

- addition, subtraktion och multiplikation av bråk

 

Kopplingar till läroplan

  • Ma  7-9
    Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Dessa kunskapskrav arbetar vi med:


Dessa förmågor/färdigheter tränar vi:

Dessa arbetsformer använder vi:

Delmåls- och aktivtetsmatris

 Förmåga 1Förmåga 2
Delmål 1 med aktiviteter
 
Jag förstår orden täljare, nämnare och bråkstreck • jag kan växla mellan blandad form, bråkform, decimalform, procentform
Vi kommer att arbeta på olika sätt för att nå målen -muntliga genomgångar och diskussioner av momenten som ingår
-praktiska och teoretiska träningsuppgifter -problemlösning enskilt, i par och i grupper både skriftligt och muntligt
Delmål 2 med aktivteter
 
Jag kan jämföra storleken på olika bråk samt kan jag räkna ut en viss del av ett antal.
Vi kommer att arbeta på olika sätt för att nå målen
-muntliga genomgångar och diskussioner av momenten som ingår
-praktiska och teoretiska träningsuppgifter -problemlösning enskilt, i par och i grupper både skriftligt och muntligt
Delmål 3 med aktivteter
 
Jag kan addera och subtrahera bråk med olika nämnare. Jag kan skriva om bråk till decimalform.
Vi kommer att arbeta på olika sätt för att nå målen
-muntliga genomgångar och diskussioner av momenten som ingår
-praktiska och teoretiska träningsuppgifter -problemlösning enskilt, i par och i grupper både skriftligt och muntligt
Delmål 4 med aktiviteter
 
Jag kan skriva om bråk till decimal-procent form
Vi kommer att arbeta på olika sätt för att nå målen
-muntliga genomgångar och diskussioner av momenten som ingår
-praktiska och teoretiska träningsuppgifter
-problemlösning enskilt, i par och i grupper både skriftligt och muntligt
Delmål 5 med aktiviteter
 
Jag vet vad som menas med förlängning och förkortning Jag vet mer om delbarhetsregler.
Vi kommer att arbeta på olika sätt för att nå målen
-muntliga genomgångar och diskussioner av momenten som ingår
-praktiska och teoretiska träningsuppgifter
-problemlösning enskilt, i par och i grupper både skriftligt och muntligt
Delmål 6 och akititet
 
Jag vet vad som menas med proportioner
Vi kommer att arbeta på olika sätt för att nå målen
-muntliga genomgångar och diskussioner av momenten som ingår
-praktiska och teoretiska träningsuppgifter -problemlösning enskilt, i par och i grupper både skriftligt och muntligt

Det här läromedlet och materialet använder vi oss av:

Vi kommer använda läroboken "Prio".


Så här kommer du att bli bedömd inom detta arbetsområde:


Så här kommer vi att utvärdera arbetsområdet:


Matriser

Matematik, "bråk" årskurs 7 v. 2- 6

Nivå 1
Betyg E
Nivå 2
Betyg C
Nivå 3
Betyg A
Aspekt 1
Kunskapskrav Problemlösning - formulera och lösa problem
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matte problem som handlar om saker som du känner till.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matte problem som handlar om saker som du känner till.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matte problem som handlar om saker som du känner till.
Aspekt 2
Kunskapskrav Begrepp - använda matematiska begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Aspekt 3
Kunskapskrav Metoder - använda matematiska metoder för att göra beräkningar.
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar
Aspekt 4
Kunskapskrav Resonemang - föra och följa matematiska resonemang.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: