Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 1 & 2 VT 2016

Skapad 2016-01-20 15:27 i Lagga skola Knivsta
Vi kommer tillsammans att upptäcka olika typer av skapande, med hjälp av olika tekniker.
Grundskola 2 Bild
Under terminen kommer vi att jobba med olika tekniker och områden inom teckning och måleri. Vi kommer bland annat att lära oss om förgrund, bakgrund, siluett och lera samt om olika verktyg som används vid bildframställning.

Innehåll

Arbetsgång

 • Vi går gemensamt i hel eller halvgrupp igenom olika tekniker och metoder.
 • Vi titta tillsammans på bilder, konst och skapelser som framställts med de olika metoderna vi jobbar med.
 • Vi pratar om olika konstnärer och de tekniker de använt i sin konst.
 • Vi övar oss i de olika teknikerna.
 • Vi arbetar individuellt, i grupp samt i par med att framställa bilder och skapelser med den metoden vi jobbar med.

 

 

Det här kommer vi att jobba med

 • Komposition och färg
 • Hällristningar och runstenar
 • Bakgrund
 • Förgrund
 • Siluett
 • Lera
 • Linjer
 • Leonardo Da Vinci
 • Picasso

Bedömning

Jag kommer att samtala med dig och observera hur du kan 

 • använda och förstå begrepp kopplade till de tekniker vi använt oss utav
 • delta och tillämpa dina kunskaper i teckning och måleri

 

 

 

Syfte utifrån Lgr11

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: