Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk4 Multiplikation och Division

Skapad 2016-01-21 08:40 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Denna planering är för några veckor med matematiklektioner.
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Centralt Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Arbetssätt /Metod

Arbete med matematikboken

Övningar i multiplikation och division

Bedömning

Eleverna bedöms på visad kunskap.

Matriser

Ma
Matematik åk4 Multiplikation och Division

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kan se sambandet mellan multiplikation och division
Kunskap kring multiplikation
Klarar av multiplikationer i talområdet 1-10
Kunskap kring division
Klarar av division med svar i talområdet 1-10
Kan med hjälp av en strategi lösa större multiplikationer
Kan med hjälp av en strategi lösa större divisioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: