Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på Bokmalen

Skapad 2016-01-21 09:27 i Pysslingen Förskolor Hagabergs förskola Pysslingen
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området matematik
Förskola
Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2010) ska vi arbeta med Matematik.

Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget LärandeIndex. Det är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen.

Läslusens Unikum arbete bygger på de sex olika delarna i LärandeIndex.

Vår Pedagogiska planering, PP, bygger på det enskilda barnets intressen, men är förlagt på gruppnivå.

Arbetet fortsätter sedan genom lärlogg där vi kopplar både PP och styrdokument så att dessa hålls levande genom året.

Pedagogiska Planeringen utvärderas sedan i slutet av läsåret.

Innehåll

Matematik

LärandeIndex säger:

Enheten organiserar så att barnen utvecklar sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang undersöka reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Att barnen har möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge o riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning tid och förändring

På Bokmalen leker/pratar/utforskar vi ständigt matematik i barnets vardag. I den dagliga dialogen med barnen är vi aktiva med att använda oss av matematiska begrepp, räkna tillsammans och uppmärksamma barnen på matematiken runt omkring oss. Det handlar bland annat om måltidssituationer, på- och avklädnad samt den fria leken. Vi sjunger och samtalar om färg och form, matematiska begrepp, antal och siffror.. Vi räknar vilka barn som är närvarandre och vilka som är frånvarande. Vi räknar på olika vis t.ex. 1-2-3, första, andra, tredje, övar prepositioner som över/under, på/i, stor/liten, lätt/tung, lite/mycket, kort/lång, framför/mitten/bakom, upp/ner mm. Övar problemlösningar i vardagen, t.ex. om jag inte når mössan på min hylla - hur gör jag då?
Detta sker bland annat genom sång, rim, ramsor och talspråk.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: