Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande på Bokmalen

Skapad 2016-01-21 09:35 i Pysslingen Förskolor Hagabergs förskola Pysslingen
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området skapande
Förskola

Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2010) ska vi arbeta med Skapande. Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget LärandeIndex. Det är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen. Läslusens Unikum arbete bygger på sex olika delar i LärandeIndex. Vår Pedagogiska planering, PP, bygger på det enskilda barnets intressen, men är förlagt på gruppnivå. Arbetet fortsätter genom lärlogg där vi kopplar både PP och styrdokument så att dessa hålls levande genom året. Pedagogiska Planeringen utvärderas sedan i slutet av läsåret.

Innehåll

Skapande

LärandeIndex säger:

Enheten organiserar så att barnen utvecklar sin skapande förmåga så att den blir utforskande och gestaltande och så att varje barn hittar sitt eget uttryck.

Att barnen bearbetar sina upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som t.ex. lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama i vardagen

Att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning i vardagen.

I vårt skapande på Bokmalen får barnen prova på många olika tekniker att skapa med. Vi vill väcka barnens nyfikenhet kring skapandet och utveckla deras tillit till sin egen förmåga när det gäller att utforska olika material och tekniker. Vissa initieras av oss pedagoger och andra påbörjas av barnen själva. Vi pedagoger tillför nytt stoff utifrån barnens intresse och nyfikenhet. För att lättare kunna synliggöra barnets eget uttryck, delar vi in barnen i mindre grupper för att kunna tillgodose alla barns behov.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: