Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7 Bråk VT-16

Skapad 2016-01-21 09:54 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Kapitel 5 i Matte Direkt
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Mål.

När du arbetat klart detta kapitel skall du kunna:

  • Vad ett bråk är.
  • Skriva bråk i bråkform och i blandad form.
  • Jämföra storleken på olika bråk.
  • Räkna ut en viss del av ett antal.
  • Addera och subtrahera bråk med olika nämnare.
  • Skriva om bråk till decimalform.

Matriser

Ma
Diagnos

Bör förbättras
E
Bråkform-Blandad form
Är osäker på hur man går från bråkform till blandad form och tvärtom.
Kan hur man går från bråkform till blandad form och tvärtom.
Jämföra bråk
Är osäker på hur man storleksordnar bråk
Kan skriva bråk i storleksordning.
Hur stor är delen.
Är osäker på hur man beräknar delen.
Kan beräkna delen
Addition/subtraktion av bråk.
Är osäker på att addera och subtrahera bråktal.
Kan addera och subtrahera bråk.
Bråkform/Decimalform
Är osäker på hur man går från bråkform till decimaltal och tvärtom.
Kan gå från bråkform till decimalform och tvärtom.

Ma
Bedömningsuppgift bråk

bedömningsuppgift bråk

Bör förbättras
E
C
A
Problemlösning
Hur väl du väljer strategier och metoder
Når ännu ej målen för E.
Väljer en fungerande metod och löser problemet i A och B.
Väljer en fungerande metod och löser problemet i B.
Väljer en fungerande metod och löser problemet i C.
Begrepp
Hur väl du använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Når ännu ej målen för E.
Visar kunskap om tal i bråkform.
Visar goda kunskaper om tal i bråkform.
Visar mycket goda kunskaper om tal i bråkform.
Metoder
Hur väl du använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
Når ännu ej målen för E.
Löser A och B.
Löser C men lösningen kan ha vissa brister.
Löser samtliga uppgifter korrekt.
Resonemang
Hur väl du följer och för matematiska resonemang.
Når ännu ej målen för E.
Motiverar svaret i B och resonerar kring hur chokladkakorna kan delas upp på ett sätt som är möjligt att följa.
Motiverar svaret i B och till viss del svaret i C. Resonemang som är möjligt att följa.
Motivering till samtliga uppgifter. Resonemang som är korrekt och tydligt.
Kommunikation
Hur väl du använder matematikens uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Når ännu ej målen för E.
Redovisningen omfattar en del av uppgiften och är möjlig att följa. Använder i huvudsak fungerande matematiskt språk.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa. Använder ändamålsenligt matematiskt språk.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är effektiv och lätt att följa. Använder korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: