Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden 4c

Skapad 2016-01-21 11:12 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering för medeltiden.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia
Vi fortsätter vår resa i tiden. Sist arbetade vi med Vikingatiden och kristendomen hade börjat spridas så smått i Norden och ersatte så småningom asatron.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med områdena:

 • Att vara ung på medeltiden
 • Klosterlivet
 • Digerdöden
 • Handel
 • Leva på landet
 • Den medeltida staden
 • Mötet mellan asatron och kristendomen
 • Kända personer från medeltiden
 • Riddare
 • De fyra stånden

Det kan tillkomma fler områden allt eftersom.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete i par eller grupp. Vi utgår från en textbok samt arbetshäften som behandlar olika områden.

Vi kommer att se på filmer från utbildningsradion som vi diskuterar och skriver kring.

Vi ska på besök till Domkyrkan och få gå i "Domskolan", då vi lever oss in i hur det var att gå i skolan på medeltiden.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du deltar i gemensamma diskussioner, de texter och bilder du skapar. Jag kommer även att bedöma dig på olika läxförhör, dessutom får du visa din kunskap om medeltiden genom ett skriftligt arbete i slutet av temaarbetet.

Se vad som ska bedömas under matrisen.

 

 

Matriser

Hi Re
Matris för medeltiden

Har gundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Barn på medeltiden
Eleven kan på ett enkelt sätt jämföra likheter och skillnader med att vara barn på medeltiden samt att vara barn idag.
Eleven kan på ett beskrivande och utvecklat sätt jämföra likheter och skillnader med att vara barn på medeltiden samt att vara barn idag.
Eleven kan på ett beskrivande och väl utvecklat sätt jämföra likheter och skillnader med att vara barn på medeltiden samt att vara barn idag.
Kristendomen
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara på vilket sätt kristendomen haft betydelse för Sverige under medeltiden samt hur kyrkans makt förändrats över tid.
Eleven kan på ett beskrivande och utvecklat sätt förklara på vilket sätt kristendomen haft betydelse för Sverige under medeltiden samt hur kyrkans makt förändrats över tid.
Eleven kan på ett beskrivande och väl utvecklat sätt förklara på vilket sätt kristendomen haft betydelse för Sverige under medeltiden samt hur kyrkans makt förändrats över tid.
Människorna på medeltiden
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara hur människorna på medeltiden levde och påvisa sammanhang till vilket stånd de tillhörde.
Eleven kan på ett beskrivande och utvecklat sätt förklara hur människorna på medeltiden levde och påvisa sammanhang till vilket stånd de tillhörde.
Eleven kan på ett beskrivande och väl utvecklat sätt förklara hur människorna på medeltiden levde och påvisa sammanhang till vilket stånd de tillhörde.
Begreppslig förmåga
Eleven förstår och kan beskriva några begrepp som handlar om medeltiden.
Eleven förstår och kan beskriva de flesta begrepp som handlar om medeltiden.
Eleven förstår och kan beskriva nästan alla begrepp som handlar om medeltiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: