Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskurs 8 - öppningsbar bro

Skapad 2016-01-21 12:53 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
En gruppuppgift med brobygge + en individuell skriftlig rapport
Grundskola 8 Teknik
Nu ska ni arbeta i grupp som ett byggbolag och bygga en bro utifrån angivna krav.

Ni ska också enskilt skriva en rapport samt varje vecka skriva reflektionsdagbok.

Innehåll

Beskrivning

Under de kommande veckorna i teknikundervisningen kommer vi att arbeta med att planera och konstruera en öppningsbar bromodell. Arbetet kommer att ske som ett grupparbete med 3-4 personer i varje grupp.

Ni skall tillsamman i gruppen konstruera en öppningsbar bro. Bron skall öppnas med hjälp av hydraulik. Bron skall klara en belastning av minst 2 kilo och vara minst 30 cm lång. Bron skall ha fyra filer och varje fil skall vara minst 4 cm.  När ni konstruerar er bro bör ni ta hänsyn till stabilitet, miljö och målgrupp (de som skall använda bron). Materialet ni får använda er av presenteras under lektionstid.

Kunskapskrav


Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 9
  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 9
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 9
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  C 9
  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  C 9
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Tk  C 9
  Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
 • Tk  A 9
  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  A 9
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  A 9
  Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Tidsplanering


Vecka   

Område  

Kommentar  

 Rapport  

2  

Uppstart  

-Gruppindelning 

-Gruppkontrakt 

  

3  

-Planera brobygge  

-Reflektionsdagbok  

Genomgång projekt 

Kapitel:  

Arbetsprocessen  

4  

-Planera brobygget 

-Skisser  

-Reflektionsdagbok  

-Arbeta i grupp  

Kapitel:  

Arbetsprocessen  

5  

-Byggstart! 

-Dokumentera bygget  

-Reflektionsdagbok  

-Arbeta i grupp  

Kapitel:  

Arbetsprocessen  

6  

-Brobygge  

-Dokumentera bygget  

-Reflektionsdagbok  

-Arbeta i grupp  

Kapitel:  

Arbetsprocessen   

7  

-Brobygge  

-Dokumentera bygget  

-Reflektionsdagbok  

 -Arbeta i grupp 

 Kapitel: 

Arbetsprocessen 

8  

-Brobygge  

-Dokumentera bygget  

-Reflektionsdagbok  

  

Sammanställ kapitel  

Arbetsprocessen   

9  

Sportlov 

Sportlov 

Sportlov 

10  

Redovisning av bro! 

 

 

11 

-Slutgiltig ritning 

 

Kapitel:  

Ritningar 

12 

-Slutgiltiga ritningar 

Hemstudiedag 

Sammanställ kapitel  

Slutgiltiga ritningar 

13  

Påsklov  

Påsklov  

 Påsklov 

14  

Sammanställa rapport   

Utforma rapport  

Kapitel:   

Teori  

Reflektioner  

15  

Sammanställa rapport   

 Utforma rapport 

Sammanställa kapitel 

Teori 

Reflektioner  

16 

Reserv 

 

 

17 

Slutlig inlämning  

Lämna in rapport!  

  

Rapport och Reflektionsdagbok

Reflektionsdagbok:

Varje gruppmedlem skall under hela projektets gång skriva reflektionsdagbok och beskriva arbetsprocessen.  

Förslag på reflektionsfrågor: 

 • Vad har du gjort idag? 
 • Vilka beslut har gruppen tagit? Motivera besluten! 
 • Vad har gått bra? 
 • Vad har gått mindre bra? 
 • Vad är nästa steg i processen? 


Rapport:

Varje gruppmedlem skall skriva en rapport där projektet skall beskrivas. För att beskriva hela arbetsprocessen är det viktigt att du under hela arbetet för reflektionsdagbok. Skisser, ritningar samt reflektioner av arbetet skall också ingå i rapporten. Du skall även beskriva vilka teorier du använt dig av i ditt arbete. Rapportens kapitel: 

Teorier 

I det här kapitlet redovisar du de teorier ni använt er av när ni byggt bron. Förklara begrepp så som hydraulik, fackverk, balk mm. Ta hjälp av era anteckningar från höstens tekniklektioner.   

Arbetsprocessen 

Ta hjälp av din reflektionsdagbok för att beskriva arbetsprocessen. Beskriv steg för steg hur ni har gått tillväga för att bygga er bro. Motivera de val ni gjort! Ta hjälp av foton samt skisser för att beskriva arbetsprocessen. 

Slutgiltiga ritningar 

Ritningar över den slutgiltiga bron från olika vyer. Ritningarna skall vara måttsatta samt i rätt skala.  

Reflektioner 

Utvärdera ditt arbete. Vad har gått bra med arbetet? Vad har gått mindre bra? Om du hade fått byggt en ny bro, hur hade du konstruerat den? 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: