Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alkoholer, Syror, Estrar

Skapad 2016-01-21 17:03 i Vasaskolan Hedemora
Alkoholer, mer än vin och sprit. Organiska syror i frukt och i din kropp. Estrar ger smak och doft till b.la. godis och läsk
Grundskola 8 Kemi
...

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

 • kunna namn och molekylformel och dessutom kunna rita strukturformel på de åtta första kolvätena i metanserien och motsvarande alkoholer

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

DETTA SKA BEDÖMAS

Matriser

Ke
Bedömnings matris - Alkoholer, Syror, Estrar

F
E
D
C
B
A
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i kemi.
Du kan inte genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan inte formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du inte utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Du har inte grundläggande kunskaper om alkoholer, syror och estrar. Du kan inte genom att ge exempel på och beskriver dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om alkoholer, syror och estrar. Det visar du genom att ge exempel på och beskriver dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om alkoholer, syror och estrar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om alkoholer, syror och estrar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan inte undersöka hur några alkoholer, syror och estrar används i vardagen och samhället och kan inte beskriva konsekvenserna.
Du undersöker hur några alkoholer, syror och estrar används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt konsekvenserna.
Du undersöker hur några alkoholer, syror och estrar används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan användandet och konsekvenserna.
Du undersöker hur några alkoholer, syror och estrar används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan användandet och konsekvenserna.
Du kan inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av alkoholer, syror och estrar påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för dessutom enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av alkoholer, syror och estrar påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för dessutom utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av alkoholer, syror och estrar påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för dessutom välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av alkoholer, syror och estrar påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan inte beskriva och kan inte ge några exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: