Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss om Norden

Skapad 2016-01-21 18:47 i Djupedalskolan Härryda
Hur ser det ut? Naturen? Kartan? Vad jobbar människorna med? Var bor människorna? Vilka naturtillgångar finns det?
Grundskola 5 Geografi

Norden har många saker som är gemensamt. Men det finns också skillnader beroende på var i Norden man befinner sig. Hur är det att bo och leva i de olika länderna i Norden? Hur har de nordiska länderna utvecklats? Detta är några av de intressanta saker du ska få lära dig om Norden i det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte/Mål

  • kunna beskriva och göra jämförelser mellan de nordiska länderna, natur, naturtillgångar och vad människor arbetar med
  • kunna beskriva geografiska platser, lägen, länder, vatten, städer och berg
  • kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker och redovisa i tabell och textform
  • känna till och kunna använda geografiska begrepp

Arbetssätt

Vi kommer att studera kartor, tabeller, titta på Geografens testamente och läsa faktatexter. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt och i par. Du kommer få rita kartor och skriva fakta. Allt arbete sparar vi för att göra en bok om Norden.

Bedömning

  • Du förväntas delta aktivt i diskussioner och i arbetet.
  • Du kommer att få visa att du tagit till dig viktiga kunskaper om kartan och andra delar av arbetsområdet genom muntliga och skriftliga förhör.

 

 

Matriser

Ge
Norden

Du behöver träna mer.
Du visar att du kan.
Du kan det väldigt bra.
Nordens namngeografi
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt huvudstäder,större vatten, berg och öar. Du ska kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss hjälp tala om vilka de nordiska länderna är och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länderna är och placera ut större städer, vatten, berg och öar på en karta över Norden.
Du kan med stor säkerhet tala om vilka de nordiska länderna är, samt placera ut länderna, större städer, vatten, berg och öar på en karta över Norden.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, landskap och väderstreck.
Du känner till något geografiskt ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss säkerhet ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Naturtyper och naturresurser
Du ska känna till de olika naturtyper och naturresurser som finns i Norden. Du ska också kunna resonera kring deras betydelse för samhället.
Du känner till några av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan med viss hjälp berätta om någon betydelse av detta för samhället.
Du känner till de flesta av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan berätta om några betydelser av dessa för samhället.
Du känner till Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan på ett väl fungerande sätt berätta om betydelsen av dessa för samhället.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Du ska kunna använda en kartbok för att söka information.
Du kan med viss hjälp söka information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss säkerhet hitta information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med stor säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: