Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meine Stadt

Skapad 2016-01-21 22:26 i Kristinedalskolan Stenungsund
Du ska få söka fakta om en stad i Tyskland och presentera ditt arbete skriftligt och muntligt.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Du kommer att få kunskap om en stad i Tyskland. Du söker fakta om staden, som du har valt, skriver en text och presenterar även på valt sätt ditt arbete inför gruppen. Arbetet kommer att bedömas både skriftligt och muntligt.

Innehåll

Hur?

Vi inleder arbetet med texten "Die Schweiz" från läroboken. Vi lyssnar på, läser, översätter samt gör övningar till denna text, som sedan kan fungera som exempeltext inför arbetet med städerna. 

Ditt arbete "Meine Stadt" ska ha en inledning, faktadel, sammanfattning och källanvisning. Du ska beskriva din stad på olika sätt: Var ligger den geografiskt? Invånarantal? Finns det speciella sevärdheter eller kännetecken? Finns det minnesplatser eller annan fakta som du tycker är intressant? Det är trevligt om du hittar bilder eller kanske något kort filmklipp. Du hittar fakta på Wikipedia, medienwerkstatt-online.de eller annan vald källa. 

Du får gärna ha eget förslag på presentation av din faktatext. Viktigt är dock att hela gruppen får ta del av innehållet.

När?

Vi börjar under vecka 5 med texten om Schweiz och fortsätter sedan ett par veckor efter sportlovet, tills alla har fått redovisa. 

Matriser

M2
Meine Stadt

  • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  • M2  4-9   Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  • M2  4-9   Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  • M2  4-9   Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  • M2  4-9   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
E
C
A
Läs- och hörförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att formulera sig i tal och skrift
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att välja eget material från olika medier Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: