Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2016-01-22 08:19 i Friskolan Metis Grundskolor
I det här kapitlet om algebra får du lära dig om mönster, ekvationer och problemlösning
Grundskola 8 Matematik

Matriser

Ma
Tal ht-15

Du behärskar inte alls momentet
Du behärskar momentet till viss del
Du behärskar momentet helt och hållet
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Ma
Kunskapskrav i matematik

E-kvalité
C - kvalité
A- kvalité
Begrepp
Du visar ännu inte kunskap om talföljder, algebraiska uttryck och ekvationer.
Du visar grundläggande kunskaper om begreppen i området, t.ex. uttryck, ekvation och förenkla. Du visar detta genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar goda kunskaper om begreppen i avsnittet, t.ex. uttryck, ekvation och förenkla. Du visar detta genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar mycket goda kunskaper om begreppen i avsnittet, t.ex. uttryck, ekvation och förenkla. Du visar detta genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du visar ännu inte kunskaper om metoder för att hantera talföljder, tolka och förenkla algebraiska uttryck samt lösa ekvationer.
Du använder en i huvudsak fungerande metod för att t.ex. förenkla algebraiska uttryck och lösa enkla ekvationer.
Du använder en ändamålsenlig metod med relativt god anpassning till sammanhanget för att t.ex. förenkla algebraiska uttryck och lösa ekvationer.
Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget för att t.ex. förenkla algebraiska uttryck och lösa ekvationer.
Problemlösning
Du visar ännu inte kunskaper för att tolka och lösa ett problem.
Du väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet.
Du använder en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet.
Du väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet.
Resonemang
Du visar ännu inte kunskaper för att föra ett matematiskt resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring någon undersökning.
Du för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang.
Du för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring sambanden.
Kommunikation
Du visar ännu inte kunskaper för att redovisa tillvägagångssätt
Din redovisning omfattar endast delar av uppgiften men är möjlig att förstå och går att följa
Dina redovisningar omfattar större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart
Dina redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: