Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling med massage och rimsagor

Skapad 2016-01-22 10:03 i 0 Förskolan Simsnäppan Trollhättan
Förskola
Vi kommer att arbeta med massage och rimsagor under året. Detta gör vi i första hand för att gynna barnens språkutveckling och deras sociala kompetens.

Innehåll

Syfte

Syftet med projektet är att barnen ska få en ökad språkutveckling och att de ska se glädjen i att samspela både med oss pedagoger och med varandra.

 

Mål

Målet med projektet är att ge barnen möjligheter att på ett positivt sätt samspela med varandra.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: