Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avsnitt Geometri - X-boken

Skapad 2016-01-22 12:24 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk Planering
Grundskola 7 Matematik
Ordet Geometri kommer från grekiskan och betyder jordmätning.

Här lär man sig lösa problem med vinklar, längder, areor och volymer av olika geometriska figurer.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kunna avbilda och beskriva olika geometriska figurer.

Kunna omvandla enheter i längd.

Kunna uppskatta, mäta och beräkna vinklar.

Kunna beräkna omkrets och area av rektangel, triangel och cirkel.

Kunna lösa problem med sammansatta och delade geometriska figurer.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Undervisningens innehåll: Hur?

Träna förståelse och användning av geometriska begrepp.

Träna problemlösning och olika metoder att lösa problem samt att göra beräkningar.

Koppla geometrin till verkligenheten i vardagen genom att nämna tillämpningar

Bedömning

 Grundkunskaperna bedöms enl. Lgr 11 ( se skolverkets hemsida), både användandet av begrepp(ord), omkrets och area-beräkningar av rektangel, kvadrat och triangel och mäta vinklar med hjälp av gradskiva samt i att lösa problem.

Avsnittet påbörjas vecka 4 och följer sedan matteplaneringen som delas ut.

Att avsnittet hämtats in på ett bra sätt  testas med diagnos enligt matteplaneringen och följs kort därefter upp med prov för att bedöma  kunskapskraven för E, C och A med några geometriska problem.

Se itslearning för datum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: