Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk.7

Skapad 2016-01-22 13:03 i 0 Lyrfågelskolan Trollhättan
Du skall utifrån ett givet mönster sy ett par shorts.
Grundskola 7 Slöjd
Du ska lära dig hur man tar egna mått för att på ett mönster kunna utläsa och plocka ut mönster i den storlek du behöver. Att känna till det viktigaste om tillskärning på tyg efter ditt personliga mönster.

Du ska också kunna hantera symaskinen och känna till de grundläggande sömmarna, samt att kunna jobba med olika handverktyg på ett säkert sätt för att kunna sy dina shorts.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd

,
  • Sl
  • Sl  7-9
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  • Sl  7-9
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
,
  • Sl
  • Sl
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitetsoch miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  • Sl
  • Sl  7-9
  • Sl  7-9
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: