Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1

Skapad 2016-01-22 13:44 i Borrby skola Simrishamn
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa åk 1

Innehåll

Syfte och förmågor

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll

Centralt innehåll, 1-3, som kommer att behandlas under arbetet:

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Arbetssätt och undervisning

 • Olika lekar och rörelseuppgifter, i olika miljöer, som stimulerar den motoriska utvecklingen.
 • Övningarna utgår ifrån de grovmotoriska grundformerna (stödja, åla, krypa, rulla, hänga, klättra, balansera, hoppa, springa, kasta, fånga). Detta har även syftet att u
 • Utveckla elevens förmåga att kunna delta i övningar tillsammans med andra och förstå reglernas betydelse för leken. Det förekommer även r
 • Rörelseuppgifter och dans till musik. 
 • Samtalar om det vi gör och tränar oss i att sätta ord på våra upplevelser och det vi övar.

Bedömning

 Bedömning sker i form av aktivt deltagande och lärarens observationer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: