Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund på Kattguldet

Skapad 2016-01-22 14:26 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola

Just nu lägger vi på Kattguldet mycket fokus på att jobba med samarbetsövningar, känslor och värdegrund för att få barnen att känna gemenskap, samhörighet och visa respekt för varandra. Vi vill att barnen ska lära sig hantera konflikter, lyssna på varandra och samarbeta. Vi vill vägleda barnen i att lyssna på varandra, relatera till sina egna känslor i samarbetet med andra, att hjälpa varandra, att känna empati och omtanke om andra.

Innehåll

Mål

Utveckla sin empatiska förmåga och omtanke om andra.
Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.
Att kunna hantera konflikter och få förståelse för handling / konsekvens.

 

Detta gör vi för att nå målet

Aktiviteter för att nå målet:

Arbeta med boken Olika men lika.

Forumsagor med Trollen kring vardagliga situationer som uppstår i gruppen. 

Vi läser böcker kring värdegrund och samarbete, exempelvis Kompisböckerna

Vi är aktivt närvarande i situationer som uppstår under dagen och vägleder barnen i att hantera dessa.

Övar barnen i att hitta strategier för att motverka och lösa konflikter på egen hand.

Samarbetslekar

Vi använder EQ dockor för att barnen ska  kunna identifiera sina egna  känslor och  reaktioner på olika känslor. 

Vi delar aktivt barnen i mindre grupper för att barnen ska få öva på samarbete i både liten grupp och helgrupp.

Vi för en dialog samt samarbetar med vårdnadshavare.

 

 

 

Vi ser att målet är nått när

När vi ser att barnen har ett gott samarbete och visar omsorg om varandra.

När barnet visar tillit till sin egna förmåga genom att våga prova/"misslyckas" både enskilt och i grupp.

När barnen hittat strategier för att motverka och lösa konflikter på egen hand.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: