Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott VT-16 Hälsa och ledarskap åk 5

Skapad 2016-01-22 14:56 i Valhallaskolan Halmstad
Vi kommer att ha teori kring hälsa där vi ser på filmer, arbetar med faktahäften och har diskussioner. Ni elever kommer planera, organisera, leda och utvärdera en egen idrottslektion.
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Vi kommer att ha teori om hälsa under v.3- 7. Vi avslutar området med ett test under v.7

Vi håller på med ledarskap under hela vårterminen.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Syftet med området är:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Innehåll

Lektionerna kommer att innehålla:

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Bedömning

Du kommer bedömas efter följande kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 6
  Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Konkretisering av mål

Du ska kunna efter avslutat arbetsområde:

- Delta och lyssna på instruktioner i lekar och aktiviteter

- Planera, genomföra/leda och utvärdera en idrottslektion

- Prata om olika faktorer som påverkar din hälsa positivt och negativt

- Kunna beskriva hur du kan förebygga skador

 

Arbetssätt

Vi kommer att skapa en planeringsmall tillsammans där ni elever fyller i er planering och utvärdering av er lektion

Ni kommer att få leda en lektion tillsammans med en klasskompis

Vi kommer att se på filmer, arbeta och diskutera kring vår hälsa och hur man förebygg

Dokumentation

All dokumentation sker i unikum i följande matris: Idrott VT-16 Hälsa och ledarskap åk 5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: