Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2016-01-22 20:46 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Under året studerar vi djur, växter och vädertyper under de olika årstiderna samt hur årstidernas växlingar påverkar oss människor. 
Grundskola 3 NO (år 1-3) Naturorienterande ämnen
Under året studerar vi djur, växter och vädertyper under de olika årstiderna samt hur årstidernas växlingar påverkar oss människor. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

 Vad 

Din förmåga att:

 • berätta hur några djur lever under de olika årstiderna t.ex. orm, igelkott och mås
 • berätta vad som händer med några växter under ett år t.ex en blomma, ett lövträd och ett barrträd
 • avläsa dagens utomhustemperatur och föra in i en tabell
 • säga vilket väder det är och peka på den vädertypens symbol
 • använda några av de ämnesspecifika ord som hör till arbetsområdet när du berättar om djur och växters livscykler

Hur

När arbetsområdet är slut får du berätta till bilder vad som händer med växter och djur under de olika årstiderna. Du får även berätta om vad som händer med temperatur och vädertyper under året.

 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Undervisning och arbetsformer

Under året kommer vi att studera årstidernas växlingar och hur de påverkar oss människor samt vilka kännetecken de olika årstiderna har. 

Vi följer ett träd, "klassens träd", och ser hur det förändras under de olika årstiderna. Vi kommer även att studera andra växter samt djur och hur de lever under de olika årstiderna för att på så sätt få förståelse för några växters och djurs överlevnadsstrategier samt livscykler. 

Dessutom kommer vi att observera olika vädertyper samt göra temperaturmätningar. 

Vi dokumenterar våra undersökningar och observationer med bl.a. bild och text.

Ämnesspecifika ord och begrepp som betonas i detta tema är: årstid, vinter, vår, sommar, höst, snö, skare, is, soligt, molnigt, hagel, regn, blåst, storm, knopp, ide, flyttfåglar 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: