Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Riddarborgen, Blåsippans PP på projektet "Från JAG till VI" team 9 Huddinge/Pysslingen.

Skapad 2016-01-23 12:48 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE:

Vi önskar arbeta ihop barngruppen utifrån modellen FIRO ”Från JAG till VI”. Vi delar in våra 28 barn i mindre smågrupper över dagen och alla behöver få veta var de tillhör. Smågrupperna delas upp utifrån mentorer + ansvarsbarn, fyra grupper med färgerna grön, blå, gul och röda gruppen. För att skapa harmoni och få barnen att känna sig trygga på förskolan. Barnen behöver få veta hur material används samt vad det finns för tillgångar i de olika rummen. Vi vill jobba ihop gruppen samt underlätta vår vardag, barnen samt pedagogernas, alla ska veta hur rutiner ser ut.

Innehåll

Strävansmål:


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Genom att skapa en tydlig struktur vill vi utmana barnen att utveckla sin förmåga att ta ansvar samt eget initiativ/utveckla självständighet. De ska utveckla förmågan att känna trygghet i sin vardag genom att förstå/känna till strukturen på förskolan. Genom tydlighet i strukturen/vardagen tror vi att detta ska kunna uppnås.

Genomförande /HUR:

 Vem/vilka:
Samtliga barn och pedagoger kommer klädda i den färg som representerar gruppen man tillhör (röda gruppen, gröna, blå och gula), se separat dokument för att se vem som tillhör vart.
Alla tilldelas en medalj med gruppfärg (ifall någon glömmer eller inte har klädesplagg i gruppfärgen denne tillhör).
Som grupp varierar åldrar och mognad vilket gör att vi ordnar bildstöd för de yngre samt de som behöver svenskt språkstöd. Bild på barnet med gruppfärg som bakgrund. Detta presenteras i morgonsamlingen.

 

Förberedelser:

 • Skicka ut information till vårdnadshavare.
 • Kopiera FIRO till nya kollegor.
 • Foto med färgbakgrund till samlingen.
 • Dukvärdsbild/denna vecka.
 • Fiskvärd/denna dag.
 • Till denna dag, skall alla ha tilldelats plats i hallen, vid maten samt i samlingen.
 • Foto + namn på låda i hallen.
 • Foto + flaggor vid hyllan i hallen.
 • Namn i samlingen på golvet.
 • Foto + namn vid matbordet (skrivkunniga skriver sitt eget namn).
 • Veckoschema.
 • "Medaljerna".

Aktiviteter:
Vi följer vårt veckoschema, delar gruppen i två. Antingen:
En från varje hall går ut och den andra halvan från varje hall stannar inne och gör aktivitet. Exempelvis till lilla hallen hör grupperna gul och röd, en av dessa går ut och en av dessa stannar inne. Samma med stora hallen där gröna gruppen och blåa gruppen hänger av sig.
Eller…
Halva ”Skolgruppen” åker skridskor och andra halvan åker stjärtlapp.

Efterarbete:

Under tiden fotograferar vi, efteråt sätter vi upp bilder på ”grön samling”, ”elefantbordet äter mat”… Intervjua barnen om vilket grupp de tillhör, var de sitter och äter mat osv. Skatta barngruppen utifrån punkter i FIRO.

 

 

UPPFÖLJNING,UTVÄRDERING och UTVECKLING

Vi ser hur pass barnen kommer in i grupperna, håller kvar tydlighet med bilder. Följer upp hur projektet slår an på barnen. Verktyg som vi kommer använda är lärlogg och blogg. Nästa avdelningsmöte diskuterar vi hur det gått och analyserar barnens svar samt beteende, tar med det vi skattat utifrån punkterna i FIRO. Uppnådde vi målen? Kartlägga hur våra ansvarbarn använder rummen, använder de alla rummen eller uteblir några? Isåfall varför? Reser sig barnen utan ytterligare muntligt direktiv och går till sitt matbord?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: