Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talområdet 0-20

Skapad 2016-01-23 17:43 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Tal 0-20, använda likhetstecknet, addition, subtraktion, dubbelt och hälften.
Grundskola 1 Matematik

* Talen 0-20 * Använda likhetstecknet * Addition 0 till 20 * Subtraktion 20 till 0 * Dubbelt och hälften * Ordningstalen 1:a till 10:e

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla sin förmåga att lösa problem inom talområdet 0-20.
Använda begreppen dubbelt och hälften.
Förklara och resonera om hur likhetstecknet ska användas.
Välja lämpliga metoder vid addition och subtraktionsräkning.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker genom observation och samtal. 
Eleverna gör skriftliga mattediagnoser löpande.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha matematiska samtal där vi går igenom olika strategier ex störst först, ett mer och dubblor.
Spel
Mattelekar
Problemlösning
Matteböcker
Ordningstalen i samband med almanackan.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: