Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva novell och gestaltande beskrivning (ht-15)

Skapad 2016-01-23 17:58 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Novellarbete ht-15
Grundskola 8 Svenska
...

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Sv
Skriva novell och gestaltande beskrivning

Skriva novell

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9   Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer Texten fungerar i huvudsak som en novell
Texten innehåller passande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer Texten fungerar relativt väl som en novell
Texten innehåller välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer Texten fungerar väl som en novell
Form (språk och struktur)
Textens dramaturgi är i huvudsak passande och enkel men ändå urskiljbar Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig Textbindningen är enkel Ordvalet är lämpligt och uppvisar viss variation Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Textens dramaturgi är relativt passande, t.ex. genom att vara komplex Texten är sammanhängande och strukturen tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och inledning Textbindningen är utvecklad Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Textens dramaturgi är passande, t.ex. genom att vara komplex är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex genom konsekvent genomförd styckemarkering och effektiv inledning Textbindningen är välutvecklad Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och relativt väl fungerande Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning

Gestaltande beskrivning

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll: gestaltande
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Din text innehåller gestaltande beskrivning av t ex person, miljö eller känsla Dina gestaltande beskrivningar är enkla och relativt passande
Din text innehåller gestaltande beskrivningar av t ex person, miljö eller känsla Dina gestaltande beskrivningar är utvecklade, passande och relativt medvetna
(Din text innehåller gestaltande beskrivning av t ex person, miljö eller känsla) Dina gestaltande beskrivningar är välutvecklade, träffsäkra och medvetna
Form: språk & struktur
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Den gestaltande texten är huvudsakligen sammanhängande och huvudsakligen begriplig Textbindningen är enkel Stavningen är huvudsakligen korrekt. Stavfelen är av mindre slag och påverkar endast undantagsvis och i mycket begränsad utsträckning förståelsen av texten Användningen av skiljetecken är huvudsakligen korrekt Satsradning förekommer då och då
Den gestaltande texten är tydligt sammanhängande och klart begriplig Textbindningen är relativt avancerad Stavfelen är få och små och påverkar inte förståelsen av texten (Användningen av skiljetecken är huvudsakligen korrekt) Satsradning förekommer undantagsvis
Den gestaltande texten är tydligt sammanhängande, klart begriplig och väl strukturerad Textbindningen är avancerad och välutvecklad Stavningen är korrekt. Eventuella stavfel är försumbara och stör inte läsningen (Användningen av skiljetecken är huvudsakligen korrekt) (Satsradning förekommer undantagsvis)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: